Cần mua lô đường N1, đường N2 khu Đại Học Việt Đức - Mỹ Phước 4, Bình Dương